10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารอากาศ

0
9514

สำหรับเส้นทางสู่อาชีพทหารอากาศ ในทุกๆปีกองทัพอากาศจะเปิดสอบทั้งสายตรงได้แก่การรับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 2 ปีก่อนที่จะเรียนต่อต่อเหล่าทหารอากาศ หรือรับจากบุคคลภายนอกโดยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เปิดสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการเป็นทหารอากาศ น้องๆหรือคนที่มีฝันหากต้องการสอบเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศ 10 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรรู้

10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารอากาศ

เส้นทางสู่อาชีพทหารอาการมีอยู่หลายเส้นทางที่สามารถสานฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้ แต่หลายคนทิ้งความฝันและปิดโอกาสของตัวเองเพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้

1.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ สายนักเรียนเตรียมทหาร

.เส้นทางการเป็นทหารอากาศสายนักเรียนเตรียมทหาร โดยเริ่มจากการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  คุณสมบัติของนักเรียนเตรียมทหาร ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตย์ (อายุ 15-18ปี) ช่วงเรียน ม.4 ก็สามารถสมัครสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารได้เลย หากสอบได้ใช้เวลาเรียน 2 ปีเรียนเหล่าทหารอากาศอีก 5 ปีเมื่อเรียนจบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี บรรจุทำงานในกองทัพอากาศ โดยส่วนใหญ่จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน เพื่อเป็นนักบินของกองทัพอากาศ

2. เส้นทางการเป็นทหารอากาศ โดยการสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ

สำหรับเส้นทางนี้คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องจบการศึกษามีวุฒิ ม6. (สายอื่นๆไม่ใช่วิทย์คณิตย์) อายุระหว่าง 17-20 ปี สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศได้ 5 เหล่าทหาร คือ เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี บรรจุทำงานในกองทัพอากาศ

3.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ วุฒิ ม6 สายวิทย์ คณิตย์

สำหรับน้องๆหรือผู้ที่สนใจสอบบรรจุเป็นทหารอากาศ หากมีวุฒิ ม6.สายวิทย์คณิตย์ .อายุระหว่าง 17-20 ปี สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ และเลือกศึกษาได้ทั้ง 6 เหล่าทหาร คือ เหล่าทหารต้นหน เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี บรรจุทำงานในกองทัพอากาศ

4.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ โดยสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คุณสมบัติของน้องๆหรือผู้ที่สนใจสมัครสอบ ต้องจบม.6 แผนวิทย์ – คณิต เป็นชาย-หญิงโสดอายุระหว่าง 17-22 ปี  เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนัก 40-65 กก. เพศชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 161 ซม. หนักไม่น้อยกว่า 49 กก.และไม่มีรอยสักบนร่างกาย กรณีสมัครในส่วนของทุนกองทัพอากาศ จบแล้วจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี/เรืออากาศตรีหญิง บรรจุทำงานตามโรงพยาบาลทหารในส่วนของกองทัพอากาศ   

กรณีสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศโดยทุนส่วนตัว จบแล้วไม่ผูกพันราชการไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับวุฒิป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากม.มหิดล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้

5.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ โดยสอบบรรจุชั้นประทวน วุฒิ ม6

เส้นทางนี้สอบบรรจุชั้นประทวน (จ่าอากาศตรี) ตามปีงบประมาณ โดยกำหนดอายุของผู้สมัครระหว่าง 18-30 ปี วุฒิ ม6 รับทั้งเพศชายและหญิง(ในบางตำแหน่ง เช่น สารวัตรทหารหญิง เสมียน) ตำแหน่งที่กรมกำลังพลทหารอากาศ เปิดเรับสมัครเป็นประจำ ได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าที่สารวัตร เจ้าหน้าที่กำลังพล เจ้าหน้าที่นิรภัย เจ้าหน้าที่วัสดุ

6.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ โดยสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิ ปวช อายุระหว่าง 17-20 ปี รับเพศชาย เลือกศึกษาได้ 5 เหล่าทหาร คือ เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี บรรจุทำงานในกองทัพอากาศ ส่วนทหารกองหนุน จะเลือกได้เฉพาะเหล่าอากาศโยธินและทหารสารวัตรเท่านั้น

7. เส้นทางการเป็นทหารอากาศ โดยสอบบรรจุชั้นประทวน วุฒิ ปวช

เส้นทางนี้สอบบรรจุชั้นประทวน (จ่าอากาศตรี) ตามปีงบประมาณ โดยกำหนดอายุของผู้สมัครระหว่าง 18-30 ปี รับทั้งเพศชายและหญิง(ในบางตำแหน่ง เช่น เขียนแบบ งานภาคพื้นสาขาสำรวจ) สำหรับสาขาที่รับสมัครเป็นประจำ คือ บัญชี การเงิน การธนาคาร ยานยนต์ ไฟฟ้า สำรวจ เขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพ

8.เส้นทางการเป็นทหารอากาศ สอบบรรจุชั้นสัญญาบัตร

เส้นทางนี้เป็นการสอบบรรจุชั้นสัญญาบัตร (เรืออากาศตรี) ตามปีงบประมาณ วุฒิปริญญาตรี อายุของผู้สมัครระหว่าง 18-35 ปี รับทั้งเพศชายและหญิง สำหรับสาขาที่รับสมัครเป็นประจำ คือ บัญชี การเงิน การธนาคาร คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

9.รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นทหารอากาศ ทุกเส้นทางต้องต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเกี่ยวกับการเปิดสอบซึ่งจะเปิดสอบเป็นประจำทุกปี

10.เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

น้องๆและผู้ที่สนใจสอบเป็นทหารอากาศ ต้องรู้วิธีเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเอกสารการสมัครสอบ วุฒิการศึกษา วิชาความรู้ที่ใช้สอบ กำหนดเวลาในการสอบแต่ละวิชา และรับรู้ช่องทางการรับสมัคร

การเตรียมความพร้อมและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการสมัครสอบ รู้เส้นทางการสอบเป็นทหารอากาศว่ามีช่องทางไหนบ้าง ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง ทำให้สอบเป็นทหารอากาศได้ตามความฝัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here