10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารเรือ

0
590

การประกอบอาชีพ คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกงานที่เรารักและมีความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงอาชีพที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการและเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราและครอบครัว โดยเฉพาะการสอบเพื่อให้ได้บรรจุเข้ารับราชการทหาร เช่นการสอบเป็นทหารเรือ ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน  เมื่อสอบได้แล้วก็ยังถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับเส้นทางสู่การเป็นทหารเรือ มี 10 ข้อควรรู้ ดังนี้

10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารเรือ

1.รู้เส้นทางสู่การเป็นทหารเรือ

เรื่องแรกสำหรับคนที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารเรือต้องรู้ก็คือ เส้นทางสู่การเป็นทหารเรือ ต้องศึกษาข้อมูลให้รู้ว่าการเป็นทหารเรือมีเส้นทางไหนบ้าง เช่น สอบเป็นนายร้อยทหารเรือ จ่าทหารเรือ หรือเส้นทางอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนี้

2.ศึกษาข้อมูลการสอบเป็นนักเรียนนายเรือ

สำหรับผู้ที่สนใจและเรียนสายวิทย์ คณิต อายุระหว่าง 15-18 ปี หากเรียนจบ ม.4 ก็สามารถสมัครสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารได้ ระยะเวลาในการเรียนเตรียมทหาร 2 ปี เมื่อจบแล้วก็ต้องเรียนต่อเหล่าทหารเรือในระดับปริญญาตรีที่ร.ร.นายเรือ เมื่อเรียนจบ 5 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรือตรี บรรจุทำงานในกองทัพเรือ  

3.ศึกษาข้อมูลการสอบเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

ผู้ที่จบวุฒิ ม6. อายุผู้สมัครอยู่ระหว่าง 17-20 ปี สามารถสมัครสอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือได้ หากสอบได้แล้วและเมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี บรรจุทำงานในหน่วยของกองทัพเรือทั่วประเทศ

4. ศึกษาเส้นทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัครจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ เรียนจบ ม6.สายวิทย์ คณิตย์ อายุระหว่าง 16-20 ปี  สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับวุฒิป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากม.มหิดล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้      

5. ศึกษาเส้นทางการสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ประเภททุนส่วนตัว)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องจบม.6 สายวิทย์ คณิต  เพศหญิงและชายอายุไม่เกิน 20 ปี เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 6 ปี จะได้รับวุฒิป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต                          

6.ศึกษาเส้นทางบุคคลภายนอกสอบเป็นทหารเรือ

เส้นทางการรับบุคคลภายนอก (บุคคลพลเรือน) และทหารกองหนุน เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ ปวช อายุระหว่าง 17-20 ปี (กรณีเป็นทหารกองหนุนไม่เกิน 24 ปี) เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี บรรจุทำงานในหน่วยของกองทัพเรือทั่วประเทศ

7.ศึกษณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

สิ่งแรกที่ผู้สนใจสมัครสอบทหารเรืองต้องรู้ก่อนเป็นทหารเรือ ก็คือ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ส่วนใหญ่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนในการประกาศรับสมัครสอบ แต่ในรายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครสอบนายร้อยตำรวจต้องศึกษาในรายละเอียดอย่างเข้าใจ เช่น คุณสมบัติเ เกี่ยวกับอายุของผู้สมัครการนับช่วงอายุ โรคประจำตัว.คุณสมบัติเเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูง และอื่นๆ เนื่องจากการประกาศรับแต่ละปีหรือแต่ละตำแหน่งคุณสมบัติอาจแตกต่างกัน

8.ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร

การเปิดสอบเพื่อรับบุคคลบรรจุเข้ารับราชการทหารเรือ ทั้งสายตรงและรับจากบุคคลภายนอก เปิดเป็นประจำทุกปี ส่วนรายละเอียดการรับสมัครอาจแตกต่างกันไป รวมถึงช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ ต้องหมั่นติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครจากหลายๆช่องทาง

9.การเตรียมความรู้และศึกษาแนวข้อสอบ

การเปิดสอบนักเรียนนายเรือและนักเรียนจ่าทหารเรือในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก การเตรียมตัวอ่านหนังสือที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการศึกษาแนวข้อสอบเก่าจะช่วยให้มีแนวทางหรือมีขอบเขตการอ่านหนังสือทำให้การสอบมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น การติวสอบหรือเลือกสถาบันติวสอบก็เป็นตัวช่วยสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้สมัครสอบทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ใช้สอบในปีนั้นๆรวมทั้งมีโอกาสได้รับการติวเข้มจากผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือโดยตรง

10.เตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกาย

การสอบเข้ารับราชการทหาร จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งคุณสมบัติต่างๆจะระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ เมื่อได้สอบข้อเขียนผ่านแล้ว ก็จะต้องตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนั้นผู้ที่สนใจสอบเป็นทหารเรือจะต้องหมั่นออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยทำเป็นประจำและสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนที่จะทราบประกาศสมัครสอบ

สำหรับการรับราชการเป็นทหารเรือ หากศึกษาข้อมูลจะรู้ว่าโอกาสรับราชการเป็นทหารเรือมีด้วยกันหลายเส้นทาง เพียงผู้ที่สนใจหรือน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ให้ความสนใจคอยติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดสอบอยู่เสมอๆก็ทำจะให้ไม่พลาดโอกาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here