10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

0
999
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

ในโลกเราประกอบด้วย 6 ทวีป 193 ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีการแข่งขันกัน โดยวิธีการประเมินว่าประเทศไหนรวยที่สุดนั้นจะใช้วิธีเปรียบเทียบจากการคำนวณค่าของ GDP (Gross Domestic Product) เป็นตัวเลขที่รวบรวมมาจากภาครัฐ ผลผลิต และธุรกิจของประเทศนั้นๆ แล้วนำมาวัดจากค่า GDP PPP และ GDP per capita ที่จะแสงดให้เห็นถึงกำลังซื้อของประเทศ รวมไปถึงรายได้โดยเฉลี่ยของประชากรในประเทศนั้นๆ โดยจะมีประเทศไหนติดอันดับบ้างไปดูกันเลย

10. Saudi Arabia

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

saudi arabia (ซาอุดิอาระเบีย) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย” มีประชากรรวม 28.7 ล้านคน โดยมีคนสัญชาติซาอุดีอาระเบีย 20 ล้านคน และอีก 8.7 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ ขึ้นชื่อเรื่องเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก โดยมีน้ำมันสำรองใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

9.The United State of America

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

The United State of America (สหรัฐอเมริกา) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ หนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และยังมีเกาะเล็กต่างๆอีกมาก มีประชากรราว 326 ล้านคน เรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก โดยมีจุดเด่นในภาคเทคโนโลยี ภาคทรัพย์สินทางปัญญา ภาคกำลังทหาร และเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็ว่าได้

8. Switzerland

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก มีประชากรราว 8 ล้านคน เป็นประเทศที่สวยงาม มีการธนาคารและสถานบันการเงินที่ดีทำให้เศรษฐกิจของประเทศลอยตัว และเป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศน่าอาศัยอีกด้วย

7.The United Arab Emirates

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

The United Arab Emirates (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ มีประชากรมากกว่า 9 ล้านคน จุดเด่นคือการสื่อสาiโทรมนาคม และมีรายได้จากน้ำมันเป็นหลัก

6. Norway

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

Norway (ประเทศนอร์เวย์) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5 ล้านกว่าคน จุดเด่นคือการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ การประมง และปิโตรเลียม

5. Kuwait

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

Kuwait (คูเวต) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตักเฉียงใต้ ประเทศมีขนาดเล็กอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน โดยรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับน้ำมัน และอุตสาหกรรมของน้ำมันเป็นหลัก

4.Brunei

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

Brunei (บรูไน) เป็นรัฐเอกราชบนเกาะบอร์เนียว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำรายได้ให้ประเทศ นอกเหนือจากนี้ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมายเช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์น้ำ และพื้นที่อุดดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเกษตร

3. Singapore

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

singapore (สิงคโปร์) เป็นนครรัฐสมัยใหม่ มีที่ตั้งของประเทศอยู่บนเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู เป็นอีกประเทศที่มีขนาดเล็กมาก โดยรวมแล้วรายได้หลักประเทศเกิดจาก การเพราะปลูก การค้าขาย และอุตสาหกรรมอื่นๆ

2. Luxembourg

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก
10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

luxembourg (ลักเซมเบิร์ก) ประเทศลักเซมเบิร์กเป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป จุดเด่นของประเทศมีกฎหมายด้านการเงินที่ดึงดูดนักลงทุน จนทำให้ลักเซมเบิร์กเป็นจุุดศูนย์กลางด้านกลางลงทุน และยังมีการส่งออกในผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

1. Qatar

10 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

Qatar (กาตาร์) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง บนคาบสมุทรขนาดเล็กที่แตกมาจากคาบสมุทรอาหรับ มีประชากรรวมอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน โดยมีหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน ส่วนรายได้หลักของประเทศนั้น ก็มาจากการส่งออกน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here